Anasayfa / Devrimci Sendikal Birlik / Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nin acıklı hali

Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nin acıklı hali

AKP’nin sağlık alanına dönük saldırılara, Meslek Hastalıkları Hastaneleri’nin kapatılması da eklendi. Bu saldırı doğrudan işçi sınıfına yapılmıştır. Çünkü bu hastaneler, işçilerin çalışma koşullarından kaynaklı hastalıklarına bakıyor. Ve ne yazık ki, ülke genelinde Zonguldak, Ankara ve İstanbul’da, yani sadece üç yerde bulunuyor. Bu sayı da fazla görülmüş olmalı ki, İstanbul’daki Meslek Hastalıkları Hastanesi kapatıldı.

Bilindiği gibi ağır çalışma koşulları, meslek hastalıklarını arttırıyor. Ve bu yüzden sayısız işçi ölüyor. Esasında bu işçiler, iş cinayetlerinde katledilenlerin arasında sayılmalı. Buna karşın patronlar, hasta işçileri işten atıyor ve beş parasız ölüme terkediyor. Geçtiğimiz yıllarda slikozis hastalığı nedeniyle ciğerleri iflas ederek ölen kot işçilerinin dramları hatırlardadır.

Meslek Hastalıkları Hastaneleri, işçilerin mücadelesi sonucu kuruldu. Çalışma koşulları gözönüne alındığında yenilerinin açılması, varolanların büyütülmesi gerekirken, İstanbul gibi bir işçi şehrinde bile kapatıldı. CHP milletvekili Kani Beko, konuyu meclise taşıdı ve Sağlık Bakanlığı’na bu hastanenin neden kapatıldığını sordu. Ayrıca yılda en az 600 bin kişinin tedavi gördüğü hastanelerin durumu hakkında bilgi istedi.

Belli ki AKP için yeni rant alanları gerekiyor. İnsan sağlığı, hele işçi sağlığı onları hiç ilgilendirmiyor. İşçi sınıfı hastanesine sahip çıkmalı. Bir kazanımın daha gaspedilmesine izin vermemeli.

Bu yazılara da bakabilirsiniz

Siyasi grev nedir?

Ekonomik mücadele, bir fabrika ya da işkolunda işçilerin maddi çıkarlarını ilgilendiren talepler için mücadele etmesi …

yuksekte-calisan

İş cinayetleri sınıf mücadelesiyle durdurulur!

Sermaye birikimi, bir yandan sermayenin genişleyerek yeniden üretimini, bir yandan da artı-değerin ve dolayısıyla kapitalist …